Przyroda

Chrońmy drzewa

czytaj dalej

przyczytaj całość...

Dla ochrony środowiska przyrodniczego w Zalesiu

Dwa projekty zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w ramach konkursu na inicjatywy obywatelskie dla ochrony środowiska, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały przyjęte. Inicjatorką obu projektów jest nasza koleżanka i Sekretarz TPZD, Joasia Kowalska Nowak. Joasiu gratulacje!

Cieszymy się gdyż oba projekty przyczynią się do ochrony bioróżnorodności i drzew w Zalesiu.

Zgłoszone przez nas inicjatywy :"Drzewo to jest dom" i "Aleje Zalesia Dolnego", będą realizowane wraz z Fundacją EkoRozwoju FER w projekcje pod nazwą "Sieć przyjaciół drzew- inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony zadrzewień". Realizację finansuje NFOŚiGW.

przyczytaj całość...

Drogi do natury

11 września  2014 r. we Wrocławiu odbyło się I Forum Miłośników Drzew. Nasze stowarzyszenie reprezentowała Joanna Kowalska-Nowak.

przyczytaj całość...

Zimorodek nad Jeziorką

Fot. Joanna Kowalska-Nowak

Zimorodek jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną zimą (północno-wschodnia Europa) do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają. Jest nieco większy od wróbla. Jego lot jest szybki i prostolinijny, często wykonuje go nisko nad wodą. Zimorodek ma krępą sylwetkę i krótki ogon.  Dorosłą samicę można odróżnić od samca po czerwonawej żuchwie (u samca cały dziób jest czarny). Głowa i grzbiet niebieskie z zielonym, metalicznym połyskiem, środek grzbietu i sterówki błękitne, policzki rudawobrązowe, a szyja biała. Lotkiciemne, zewnętrzne chorągiewki niebieskozielone. Spód ciała cynamonowy. Dziób szary, mocny i długi, nogi czerwone.

W Polsce to nieliczny (niegdyś liczny) ptak lęgowy, spotyka się go na całym niżowym obszarze kraju. Objęty ścisłą ochroną gatunkową. Lata nisko nad wodą. W czasie polowania siaduje na gałęziach nad rzeką i czatuje na ryby. Ofiara jest pod wodą najpierw namierzana wzrokiem. Z tego też powodu zamieszkuje akweny o czystej wodzie, bogate w odpowiedniej wielkości ryby. Atakuje je z zasadzki lub krótkiego lotu zwisającego. Samo zanurzenie trwa sekundę, a ryba jest nabijana na dziób. Kiedyś zimorodki były tępione, gdyż posądzano je o zjadanie istotnych dla człowieka gatunków ryb w gospodarstwach rybackich. Udowodniono jednak, że preferuje mało znaczące słonecznice, cierniki, kiełbie i ukleje.

przyczytaj całość...

Dokarmiać, czy nie dokarmiać ptaki zimą?

Dokarmianie ptaków podczas zimy daje nam możliwość spędzenia radosnych chwil na obcowaniu z dziką przyrodą. Możemy dzięki temu poznać ptasie zwyczaje i zachowania, jak również nauczyć się rozpoznawać rozmaite gatunki. W warunkach surowej zimy poprzez dokarmianie zapewniamy również ptakom łatwiejszy dostęp do pokarmu. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy środowisko ich występowania jest zniekształcone. W takich warunkach baza pokarmowa pozostaje uszczuplona. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w niektórych zalesiańskich (zbytnio wypielęgnowanych) ogrodach. Czasem, kiedy większa cześć działki pokryta jest kostką, a drzewa i krzewy w dużej mierze powycinane, ptaki nie znajdują tam odpowiednich warunków do gniazdowania, a i z dostępem do dostatecznej ilości pokarmu mogą mieć problem.

przyczytaj całość...

Położenie

Zalesie Dolne od strony wschodniej otaczają tereny „Górek Szymona” i dolina rzeki Jeziorki, która wraz ze stawami żabienieckimi, aż do Ośrodka „Wisła” stanowi unikatowy, cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar.


przyczytaj całość...