Aktualności

Górki Szymona

Warto było walczyć o Górki Szymona.

                      Fot. Wiktor Nowotka  z 20.01.2013

 

przyczytaj całość...

Pożegnanie z historią...

Właśnie jest rozbierany najstarszy dom w Zalesiu Dolnym- drewniany domek pp. Guttakowskich przy ul. Granicznej 5. W tej sprawie interweniował u MWKZ nasz kolega Andrzej Olędzki. Sprawa trafiła do PINB-u,  ale domu nie ma

przyczytaj całość...

Spacer z przewodnikiem po Zalesiu Dolnym

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego oraz Krajoznawcy PTTK Piaseczno zapraszają mieszkańców w sobotę 28 lipca 2012 roku o godz. 10.00 na spacer z przewodnikiem z cyklu: Jak to drzewiej bywało. Najbliższy spacer będzie po Zalesiu Dolnym. Trasa będzie prowadziła przez Zalesie Miasto - Las i Zalesie - Adamów. Pani Mirosława Walczykowska opowie o architekturze Zalesia Dolnego, jego mieszkańcach i historii miejscowości.

przyczytaj całość...

Zalesie Dolne w projekcie Strategii Województwa Mazowieckiego

Opracowywana Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w dziale dotyczącym dziedzictwa kulturowego:

" W województwie mazowieckim jest 131 miast historycznych (...) Innym cennym elementem historycznego dziedzictwa jest 17 przedwojennych miast ogrodów. Miasta te, nie zawsze tożsame z pojęciem miasta w sensie administracyjnym, powstały zgodnie z idealistyczną wizją miasta ogrodu promowaną przez Howarda".( s. 33)

"Miasto ogród - koncepcja miasta satelickiego, osiedla oddalonego od centrum miasta, rozpowszechniona przez Ebeneizera Howarda. Miasto ogród charakteryzowało się ideą koegzystencji trzech podstawowych elementów: wspólnej własności ziemi, przyjęcia ograniczeń przestrzennego rozwoju miasta i liczby jego mieszkańców, a także zachowania stanu ekologicznej równowagi między przestrzenią miasta i jej otoczeniem. Miało ono stanowić alternatywę dla przedwojennych i często brzydkich wielkich miast. W województwie mazowieckim według założeń tej koncepcji powstały: Magdalenka, Soplicowo, Śródborów, Zalesie Dolne, Józefów, Konstancin, Komorów, Milanówek, Włochy, Ostoja, Podkowa Leśna, Sadyba, Żoliborz Oficerski, Czerniaków, Młociny, Ząbki, Żyrardów" (s. 116).

przyczytaj całość...

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Zalesia Dolnego

 Przypominamy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno zabrania się wypalania traw, spalania liści, gałęzi oraz innych odpadów komunalnych.

Na potrzeby mieszkańców Piaseczna został uruchomiony stały punkt zbiórki, w siedzibie firmy PUK SITA przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 17:00.

Jednocześnie, aby ułatwić wszystkim mieszkańcom Piaseczna możliwość oddania odpadów segregowanych, Gmina Piaseczno uruchamia mobilne punkty zbiórki, które będą uruchomione od kwietnia do końca listopada.W Zalesiu Dolnym w 2 i 4 sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 17.00   na ul. Bukowej przy al. Brzóz, (plac przy szkole podstawowej).

 

przyczytaj całość...

Czy wreszcie koniec z reklamami w Zalesiu?

Po wielu monitach w sparwie usunięcia szpecących reklam z terenu Zalesia, szczególnie tych w pasie zabytkowej kolejki wąskotorowej Starostwo Powiatowe i Gmina Piaseczno na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęły działania w sprawie. Załączamy pisma jakie otrzymaliśmy od obu organów.

przyczytaj całość...