O nas

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Organizacja pozarządowa działająca od 1927 roku w Zalesiu Dolnym koło Warszawy na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, urbanistycznego, architektonicznego, kulturalnego i społecznego mieszkańców.  TPZD zarejestrowane jest  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000023055.

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego Logo

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

05-501 Piaseczno, ul. Anny Jagiellonki 13
tel.: 602202020 lub 697012894
email: zalesiedolne@op.pl

 

Aktualny skład Rady TPZD:


Przewodnicząca Rady- Mirosława Walczykowska

Wiceprzewodnicząca Rady- Katarzyna Kwiatkowska

Skarbnik - Bogdan Temoszczuk

Sekretarz- Barbara Czarnecka-Szymańska,

Członkowie - Maria Kalicka, Krzysztof Chalimoniuk

Komisja Rewizyjna:
Wiktor Nowotka - Przewodniczący,
Andrzej Wiench i Piotr Wolski - Członkowie

Sprawozdania TPZD za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  na stronie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl  ( po wpisaniu danych TPZD)