Gazeta

Jedenasty numer:  Zalesie Dolne nr 11

Dziesiąty numer:  Zalesie Dolne nr 10

Dziewiąty numer:  Zalesie Dolne nr 9

Ósmy numer: Zalesie Dolne nr 8

Siódmy numer: Zalesie Dolne nr 7

Szósty numer: Zalesie Dolne nr 6

Piąty numer: Zalesie Dolne nr 5

Czwarty numer: Zalesie Dolne nr 4

Trzeci numer: Zalesie Dolne nr 3

Drugi numer:  Zalesie Dolne nr 2

Pierwszy numer:  Zalesie Dolne nr 1