Informacje

Jeśli interesują Cię sprawy naszej miejscowości i chciałbyś/chciałabyś dołączyć do naszego grona prosimy o zapoznanie się ze statutem TPZD i naszymi działaniami. Aby zostać członkiem TPZD należy zamieszczony poniżej wniosek wypełnić i złożyć do Rady TPZD (kontakt tel. 602202020)

 

Imię i nazwisko                                                             data                                                                                    Pesel

Adres zamieszkania

kontakt tel i email

 

                                                   Rada Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

 

                                         WNIOSEK

 

Prosze o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

..................................................................................................................

( imię i nazwisko)

Informuję, że zapoznałem/łam się ze statutem TPZD. Będąc członkiem TPZD zgodnie z założeniami statutu zobowiązuję się do wspierania Towarzystwa w prowadzeniu działalności zmierzającej do zaspokojenia duchowych, intelektualnych i kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz inicjowania i podejmowania działań mających na celu wszechstronny rozwój Zalesia Dolnego. Szczególnie zobowiązuję się do zaangażowania w działalność nad dbałością o środowisko naturalne i dążenie do odtworzenia utraconych wartości krajobrazowych oraz dbałości o estetykę, urbanistyczny i architektoniczny ład Zalesia Dolnego.

 

                                             .............................................

                                            podpis

 

Osoby wprowadząjące z Rady TPZD:

..................................................

..................................................

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie relaizacji zamówień/ zleceń, dostawy dzieł/ towaru oraz zamówionych materiałów informacyjnych i reklamowych; w celu wystawiania faktur czy podpisywania umowy o dzieło przez TPZD. Jednocześnie mam pełnę świadomość, że moje dane mogą być przekazane do KRS, do biura rachunkowego i wyrażam na to zgodę.  Rada TPZD zapewnia, że nie wykorzysta powierzonych danych osobowych w innym zakresie niż opisane powyżej.

 

...................................................................................

data                                podpis