Informacje

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

W dniu 8 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Na kolejną dwuletnią kadencję wybrano Radę TPZD i Komisję Rewizyjną. Aktualne władze stowarzyszenia:

przyczytaj całość...

Sprawozdanie z działalności Rady TPZD w 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady TPZD w 2009 roku.

przyczytaj całość...