Publikacje i opracowania

Idea miasta-ogrodu w świetle współczesnych procesów suburbanizacji

przyczytaj całość...

Prace magisterskie

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego jako przykład społecznego zaangażowania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

przyczytaj całość...

Prace magisterskie

Miasto - ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego

przyczytaj całość...

Publikacje o Zalesiu

Zeszyty Zalesie Dolne - moje miejsce na ziemi

przyczytaj całość...

POLSKIE MIASTA OGRODY

POLSKIE MIASTA OGRODY

Jeremi T. Królikowski, prof. SGGW, katedra Architektury Krajobrazu

_________________________________________________

Dziś poszukując wzorców zamieszkiwania chcemy by zachować te, które się sprawdziły poprzez lata. W socjalizmie walczono z miastami ogrodami gdyż po nieudanej próbie kolektywizacji rolnictwa nie zaprzestano dążenia do kolektywizacji form zamieszkiwania.

przyczytaj całość...