czerwiec 2008

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

Organizacja pozarządowa działająca od 1927 roku w Zalesiu Dolnym koło Warszawy na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, urbanistycznego, architektonicznego, kulturalnego i społecznego mieszkańców.  TPZD zarejestrowane jest  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000023055.

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego Logo

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

05-501 Piaseczno, ul. Jodłowa 5
tel/fax: 022 757-25-88
email: zalesiedolne@op.pl