Nagrody

Zasłuzony dla Kultury Polskiej- dla Mirosławy Walczykowskiej

przyczytaj całość...

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ - dla TPZD

Odznaczenie Ministra Klutury i Dziedzictwa Narodowego dla Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego wręczała Przewodnicząca Rady Powiatu p. Maria Mioduszewska, Wicestarosta p. Marek Gieleciński i Przewodnicząca Komisji Kultury p. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak. TPZD reprezentowali: Przewodnicząca Rady - Mira Walczykowska, Członek Rady Barbara Czarnecka- Szymańska i Członek Komisji Rewizyjnej - Wiktor Nowotka.

przyczytaj całość...

Odznaczenia Ministra Kultury za opiekę nad zabytkami

W dniu 19 kwietnia b.r.  Starostwo Powiatowe w Piasecznie zorganizowało III konferencję "Ochrona Zabytków Powiatu Piaseczyńskiego"

Podczas konferencji 4 członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego otrzymało złote i srebrne odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”.

Osoby wyróżnione to wieloletni członkowie Rady TPZD: Mirosława Walczykowska, Elżbieta Żydak, Joanna Kowalska-Nowak i Andrzej Olędzki.

przyczytaj całość...

Nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla TPZD

Starostwo Powiatowe w Piasecznie przyznało Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego - Mirosławie Walczykowskiej nagrodę za wybitne osiagnięcia w dziedzinie twórczosci artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego otrzymało nagrodę za wydarzenie okolicznościowe w kategorii najlepsza impreza "Festiwal Otwarte Ogrody".

przyczytaj całość...

Nagroda dla OTWARTYCH OGRODÓW!

17.02.2009 podczas konferencji pt. “Kultura i tradycja lokalna, jako płaszczyzna współpracy i rozwoju aktywności lokalnej i budzenia patriotyzmu lokalnego” ogłoszono wyniki konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. FRDL przyznała nagrodę za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce. I nagrodę przyznano exequo projektowi “Otwarte Ogrody” oraz Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu za inicjatywę “Wiosek tematycznych”. Nagroda przyznana została pod patronatem UNESCO i Ministra Kultury RP. Nagroda jest wspólnym osiągnięciem setek osób, które wspólnie realizują projekt Otwarte Ogrody w 9 miastach - ogrodach. Wszystkim instytucjom, organizacjom i właścicielom ogrodów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju tego wyjątkowego projektu!

 

W styczniu 2010 roku "Otwarte Ogrody" otrzymały nagrodę na konkursie „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” w kategorii „Kultura i sztuka”.

przyczytaj całość...