Aktualności

Festiwal Otwarte Ogrody XI edycja 7 i 8 wrześni program na facebooku Festiwal Otwarte Ogrody Zalesie Dolne

przyczytaj całość...

18.06. 2019 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członków TPZD. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018. Można je obejrzeć na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

przyczytaj całość...

Pożegnanie prof. Zofii Jancewicz

9 marca b.r. na mszy w Kościele św. Katarzyny w Warszawie i potem na pobliskim cmentarzu pożegnaliśmy członka honorowego naszego Towarzystwa Panią prof. Zofię Jancewicz. Żołnierz AK, przez lata związana z harcerstwem, prof. anglistyki na UW i potem w Instytucie Lingwistyki, wspaniały i dobry, życzliwy człowiek. Będzie bardzo nam jej brakowało.

przyczytaj całość...

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bozego Narodzenia i dobrego Nowego Roku Mieszkańcom i Sympatykom Zalesia Dolnego, Koleżankom i Kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego i Fundacji Dom "Zośki"  składa Rada TPZD.

przyczytaj całość...

Pokaz filmu "Węgierski korytarz: Warszawa 1944"

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego zaprasza w niedzielę 12 sierpnia o godz. 20-ej do Kolonii Artystycznej - Zalesie Dolne ul. Dębowa 3 na plenerowy pokaz filmu węgierskiego " Węgierski korytarz: Warszawa 1944".

Film pokazuje, w jaki sposób węgierscy żołnierze pomagali w trakcie Powstania Warszawskiego zarówno w militarnych operacjach Grupy „Kampinos” AK, jak i cywilnym mieszkańcom miasta. Dokument powstał dzięki bezpośrednim relacjom świadków i komentarzom wybitnych historyków węgierskich oraz polskich. Zawiera również ujęcia z rekonstrukcji bitew z tego okresu. (2016, 50 min, reż.: Levente Jamrik). Wstęp wolny.

przyczytaj całość...

Po X edycjach Festiwalu Otwarte Ogrody

Szanowni Państwo, 
Po 10 latach naszej aktywności przy organizowaniu Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym zawieszamy działania Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego w tym zakresie. Polecamy festiwalowe ogrody w miejscowościach takich jak: Podkowa Leśna, Konstancin czy Milanówek, a na terenie Zalesia Dolnego inne wydarzenia artystyczne.                                                 Mira Walczykowska - koordynator festiwalu.

przyczytaj całość...

Żegnamy Artura Szymańskiego

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu po ciężkiej chrobie naszego kolegi, członka TPZD - Artura Szymańskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lipca o godz. 12ej w kościele w Zalesiu Dolnym, a potem na cmentarzu w Jazgarzewie.

Basi, dzieciom i najbliższym Artura składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rada i członkowie TPZD

przyczytaj całość...

Walne sprawozdawczo-wyborcze TPZD

17 maja w Szkole Podstawowej w Zalesiu Dolnym odbyło sie Walne Zgromadzenie członków TPZD. Po sprawozdaniach z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej i udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Rady przystąpiono do wyborów nowych władz stowarzyszenia.

Aktualny skład Rady TPZD:

Mirosława Walczykowska- Przewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska- Wiceprzewodnicząca

Barbara Czarnecka - Szymańska - Sekretarz

Bogdan Temoszczuk - Skarbnik

Maria Kalicka - Członek Rady

Krzysztof Chalimoniuk - Członek Rady

Skład Komisji Rewizyjnej sie nie zmienił.

W trakcie wolnych wniosków Joanna Kowalska-Nowak przedstawiła listę bieżących problemów i spraw do załatwienia w bieżącym roku.

Na tym zebranie zakończono.

przyczytaj całość...

Żegnamy Pana Gerarda Burzyńskiego

Rada Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego ze smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o śmierci Członka Założyciela i Członka Honorowego naszego stowarzyszenia, byłego radnego MiG Piaseczno, członka wspierającego Ład na Mazowszu, dr nauk leśnych - Pana Gerarda Burzyńskiego.

Pan Gerard Burzyński był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne Zalesia Dolnego, zawsze mogliśmy na nim polegać i na niego liczyć. Był dobrym i uczciwym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

przyczytaj całość...

Radosnych Świąt

Drodzy Zalesianie i sympatycy naszej miejscowości,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy życzenia zdrowia, spokoju i ciepła w gronie bliskich oraz radości z budzącej się wiosny

Rada i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

przyczytaj całość...

1% od podatku na TPZD

Przekaż 1% na działalność Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego jest najstarszą i jedyną organizacją działającą na rzecz popularyzatorstwa, promocji i ochrony Zalesia Dolnego. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju miejscowości przy poszanowaniu jego unikalnego i wyjątkowego charakteru. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a uzyskane środki zamierzamy przeznaczyć na realizację bieżących zadań, publikacji, wystaw i organizację Festiwalu Otwarte Ogrody.

Wszyscy zainteresowani wsparciem działalności statutowej TPZD - KRS 0000023055 mogą przekazać 1% od podatku na nasze konto: 98 1090 1694 0000 0001 3375 0437

Uwaga, konto TPZD zostało ostatnio zmienione.

przyczytaj całość...

Gmina Piaseczno kupiła dom"Zośki"

26 października 2017 roku podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Piaseczno stała się właścicielem Domu Zośki.

Dom rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 została kupiony.

Mimo początkowych ustaleń z Chorągwią Stołeczną o wspólnym zakupie, ostatecznie zadecydowano, że gmina nabędzie nieruchomość samodzielnie. Uprości to wszelkie dalsze działania, takie jak remont obiektu, pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel a także późniejsze zarządzanie nim. Nie oznacza to jednak, że harcerze zostali odsunięci od tematu. Przeciwnie – to oni mają być w przyszłości głównym użytkownikiem tego –  tak bardzo związanego z historią harcerstwa i Szarych Szeregów – obiektu.

Natychmiast po zakupie budynek został ubezpieczony i wstępnie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Zainstalowany został alarm i monitoring, zabezpieczono wszystkie instalacje wewnętrzne, wyznaczono zagrażające budynkowi suche drzewa do wycinki (którą musi teraz zatwierdzić konserwator zabytków). Planowane jest też doraźne zabezpieczenie nieszczelnego dachu. Następnych ruchem będzie zlecenie ekspertyzy, która określi stan techniczny budynku i będzie podstawą dalszych działań remontowych.

Równolegle przystąpiono do działań długofalowych. Na ostatniej sesji otwarty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Obecnie obowiązują tu zapisy o zabudowie mieszkaniowej, które są nieadekwatne do przyszłego przeznaczenia tego obiektu. Choć nie ma jeszcze wypracowanych szczegółowych wytycznych co do funkcji jakie będzie pełnił Dom Zośki po remoncie, to jednak wiadomo, że będą to cele kulturalno-oświatowo-muzealne. I takie też zapisy muszą się znaleźć w nowym planie miejscowym.

Co do szczegółowego programu funkcjonalno–użytkowego, to zostanie on wypracowany we współpracy z przyszłymi użytkownikami Domu Zośki, tj. Harcerzami, Centrum Kultury i Muzeum Regionalnym, a także wszystkimi organizacjami i osobami zaangażowanymi w ratowanie Domu Zośki, w tym oczywiście Fundacją Domu Zośki. Program ten, wraz z wynikami ekspertyzy technicznej, będzie stanowił dla projektanta podstawę do sporządzenia projektu, wg którego wykonany będzie remont budynku. Sporządzona ma być też koncepcja zagospodarowania całej nieruchomości, być może z obiektami towarzyszącymi.

Fundacja Dom "Zośki" zebrane środki na ratowanie domu tj. kwotę ok 30 tys. zł przekaże aktem darowizny gminie Piaseczno z przeznaczeniem na dokumentację remontu.

przyczytaj całość...

Już w sierpniu X edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym

W trakcie festiwalu zapraszamy m.in. na: wystawę rzeźby do ogrodu prof. A. Myjaka, spektakl teatralny "Podkowianin aktorem" i wystawy artystyczne w Kolonii Artystycznej, pokaz filmu dokumentalnego "Polsko-węgierski korytarz 1944", spotkanie literackie w ogrodzie Manuli Kalickiej i koncert zespołu "Ciepły wieczór" - piosenki z okresu międzywojnia na terenie domu Zośki. Podczas wszystkich wydarzeń promocja publikacji o Zalesiu. Więcej informacji na początku sierpnia.

 więcej informacji poniżej

 

przyczytaj całość...

"Mieszkam w Zalesiu Dolnym"

W związku z przypadajacą w tym roku 90 rocznicą założenia Zalesia Dolnego przystąpiliśmy do reallizacji projektu "Mieszkam w Zalesiu Dolnym".

W ramach projektu przygotowujemy publikację "Karta mieszkańca Zalesia Dolnego", spotkania edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej im. Ewy Krauze. Projekt zostanie zakończy wydanie publikacji zilustrowanej rysunkami dzieci. Realizacja projektu jest możliwa dzięki otrzymaniu małego grantu z Gminy Piaseczno.

przyczytaj całość...

Odszedł Ksiądz Kanonik - Wielki Przyjaciel Zalesia Dolnego

29 grudnia odszedł do Pana Ksiądz Ireneusz Jędryszek, członek - założyciel TPZD, Wielki Przyjaciel Zalesia Dolnego, mądry i dobry człowiek.

Drogi Przyjacielu, dziękujemy Ci za ogromne zaangażowanie w sprawy naszej zalesiańskiej społeczności - w sprawy ochrony przyrody i zabytków. Dziękujemy za Twoje dobre rady i aktywną obecność na oficjalnych zebraniach i okazjonalnych spotkaniach. Byłeś zawsze dla nas jak dobry Ojciec.

Zostawiłeś po sobie wspaniały Kościół i ciepłe wspomnienia w naszych sercach....

Przyjazd do Zalesia 1967 r.

Przed popiersiem Kardynała Wyszyńskiego, 2011

dalej fot. W. Nowotki z archiwum TPZD

przyczytaj całość...

Pożegnanie Pani Wiesławy Matusiak

4 listopada b.r. na cmentarzu bródnowskim pożegnaliśmy Panią Wiesławę Matusiak, członka założyciela TPZD, mieszkankę Zalesia Dolnego od co najmniej 80 lat, skarbnicę wiedzy o Zalesiu w czasie okupacji, która zawsze chętnie dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami i informacjami.

Pani Wiesława Matusiak, ks. Ireneusz Jedryszek i P. Gerard Burzyński odsłaniają kamień pamiątkowy na Pl. Wolności - 80-lecie Zalesia Dolnego, 2007r.

przyczytaj całość...

IX Festiwal Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym

 Już po raz dziewiąty będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa na Festiwal „Otwarte Ogrody” do Zalesia Dolnego. W ciągu kolejnych ośmiu lat festiwal zdobył szerokie uznanie i wiele osób z utęsknieniem osób czeka na jego kolejną edycję. Warsztaty, koncerty, ogrody artystyczne czy spotkanie z historią Zalesia pokazały niezbicie, że niepowtarzalny, wyjątkowy klimat miejscowości tworzą głównie jego mieszkańcy. Zapraszamy więc po raz kolejny na spotkanie w ogrodach, otwartych specjalnie dla Państwa, gdzie odbędą się spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, z historią i zabytkami Zalesia. „Otwarte Ogrody” w Zalesiu Dolnym mają charakter kameralnych imprez urządzanych najczęściej na prywatnych posesjach. W związku z 25. rocznicą reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego postanowiliśmy część programu poświęcić historii naszego stowarzyszenia, a koncert w Gold Brass Trio będzie doskonałym akcentem towarzyszącym obchodom naszego święta. W programie festiwalu przygotowaliśmy także warsztaty z mistrzem Willkoniem, wspomnienia o rodzinie kardynała Wyszyńskiego w Zalesiu, wystawy i spotkania z interesującymi ludźmi w ogrodzie Kolonii Artystycznej.                               Zapraszamy do Zalesia :)    

  Program poniżej

przyczytaj całość...

Chrońmy drzewa - zakończone projekty

przyczytaj całość...

Publikacja "Przeszłość nie umiera - opowieść o rodzinie Zawadzkich"

    

Właśnie ukazała się publikacja o życiu i działalności rodziny Zawadzkich: Józefa i Leony raz ich dzieci Anny i Tadeusza wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego.

Tekst został opracowany przez Joannę Kowalską-Nowak przy współpracy z Elżbietą Kozak, zweryfikowany przez konsultanta historycznego Stanisława Maliszewskiego z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Korektę wykonała - Izabela Jurek, grafikę i przygotowanie do druku - Wiktor Nowotka, redakcja - Mirosława Walczykowska. Materiały - scany dokumentów i zdjęcia, które pozyskaliśmy przy okazji przygotowywania dokumentacji zostaną wykorzystane i posłużą jako baza do utworzenia multimedialnego muzeum konspiracyjnych działań w czasie okupacji i w czasach komunizmu na terenie Zalesia Dolnego.

Publikacja wydana została w formie albumowej w ilości 500 egz. Część publikacji  zostanie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych, część dla Fundacji Dom Zośki. Publikacja nie będzie wystawiona na sprzedaż, za to w najbliższym czasie będzie opublikowana dla zainteresowanych w internecie.

Wydanie publikacji było sfinansowane z grantu otrzymanego w ramach konkursu rozpisanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam" w wysokości 10000 zł. Ze względu na dodatkowe koszty druku za wydanie w kolorze wydanie publikacji dofinansowali: Burmistrz MiG Piaseczno w wysokości 4000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie w wysokości 1000 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych TPZD.

przyczytaj całość...

Walne Zgromadzenie członków TPZD

W dniu 25 kwietnia o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej im. Ewy Krauze w Zalesiu Dlonym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady i sprawozdania finansowego za 2015 rok Walne Zgromadzenie głosowało nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie.  Wszyscy jednogłośnie głosowali za. Następnie odbyły się wybory do Rady i do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Rady została Mirosława Walczykowska, Wiceprzewodniczącą Rady Elżbieta Żydak, Skarbnikiem - Bogdan Temoszczuk, Sekretarzem - Barbara Czarnecka-Szymańska, a członkami Rady: Maria Kalicka, Katarzyna Kwiatkowska i Jacek Andrzejak. Komisja Rewizyjna bez zmian.

przyczytaj całość...

Zmiany we władzach TPZD

W ostatnich miesiącach TPZD powołało do życia "Fundację Dom Zośki", której celem jest wykupienie, odremontowanie zabytkowego domu po rodzinie Zawadzkich w Zalesiu Dolnym, a potem utworzenie tam miejsca wydarzeń kulturalno- integracyjnych w nawiązaniu do historii domu i jego mieszkańców. 

W związku z zajęciem nowych funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji z działalności w Radzie TPZD zrezygnowały Anna Darska i Joanna Kowalska-Nowak. Na ich miejsce Rada wybrała spośród swoich członków: Andrzeja Olędzkiego na Przewodniczącego Rady i Barbarę Czarnecką-Szymańską na Sekretarza Rady.

Zmianie uległ także adres korespondencyjny TPZD. Prosimy kierować korespondencję pod adres: ul. Anny Jagiellonki 13, 05-501 Piaseczno

przyczytaj całość...

Grant

Miło nam poinformować, że projekt złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w celu przygotowania i opublikowania albumu o domu „Zośki” zyskał uznanie jury drugiej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wygrany grant to 10 000 zł.

„Internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi.” A zatem możemy uzyskać dodatkową dotację ! Zapraszamy wszystkich sympatyków naszej akcji do udziału w głosowaniu internetowym od 31 sierpnia do 6 września na najlepsze projekty spośród wybranych przez Komisję Konkursową. Liczymy na Wasze wsparcie!
http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

Głosujcie Państwo na projekt Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego "Pamiętamy o rodzinie Zawadzkich"

przyczytaj całość...

Konkurs literacki "Moje Zalesie Dolne"

Zapraszamy mieszkańców i sympatyków Zalesia do udziału w konkursie literackim „Moje Zalesie Dolne". Warunkiem konkursu jest umiejscowienie akcji w Zalesiu. Regulamin poniżej:

przyczytaj całość...

Górki Szymona

Ścieżka

Górki Szymona po rewitalizacji. Fot. Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno.

przyczytaj całość...

Walne Zebranie TPZD

Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego odbędzie się 23 czerwca o godz.18 w Szkole Podstawowej im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym. Obecność wszystkich członków TPZD jest obowiązkowa.

przyczytaj całość...

Warto wiedzieć

RAPORT
O EKONOMICZNYCH STRATACH I SPOŁECZNYCH KOSZTACH NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI W POLSCE

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/redakcja/20140708/raport.pdf

przyczytaj całość...

Koło Piaseczna w Zalesiu Dolnym.....

http://xiegarnia.pl/wideo/jozef-wilkon-wywiad/

przyczytaj całość...

Rewitalizacja Górek Szymona

W związku z prowadzoną przez gminę "rewitalizacją" na terenie Górek Szymona informujemy, ze stanowisko (opinia) TPZD w tej sprawie zostało zgłoszone do projektu. Odbyliśmy kilka spotkań w tej sparwie z projektantem i przedstwicielami gminy, także w terenie. Niestety prace idą swoim torem. Nasze uwagi dotyczyły jak najmniejszej ingerencji w ten piękny teren, efekty niestety są widoczne już teraz. Projekt zdecydowanie odbiega od zasad jakie powinny obowiązywać na terenie chronionym. Jest znacznie przeinwestowany, a pomysły na wyłożenie mostka kostką granitową - kuriozalne. Mamy nadzieję, że chociaż częsciowo uda nam się odwieźć gminę od tych pomysłów na "upiększenie".

Poniżej pismo, jakie skierowaliśmy w przedmiotowej sprawie do gminy.

przyczytaj całość...

Zabytkowa Stacyjka Kolejki Wąskotorowej w Zalesiu Dolnym

To koło niej mały Darek ze święconką chodził do kościoła. A młody Tadeusz Zawadzki "Zośka" wskakiwał do jadącego powoli pociągu kolei wąskotorowej.

"Stacyjka w świetle lamp" luty 2014 Fot. Dariusz Perku Kąkol

przyczytaj całość...

"Jesienna nostalgia"

Znów lecą liście w zamgloną dal, złociste ścieląc drogi.

Gdy wiatr zawieje, ścielą się pod utrudzone nogi.

Zbudziły szumem babie lato i jego srebrne nitki

srebrzą i mają cały świat,

by nie był zaraz brzydki.

Już uzłocony cały świat, usłany, wyścielony;

Tu brąz i złoto - czerwień tam.

Jak nie być urzeczonym?

Zalesie moje powiedz mi, któraż to jesień nasza?

O, znów pajęcza spływa nić, a liście wiatr rozprasza...

                                          autorka jest emerytowaną nauczycielką z Zalesia

przyczytaj całość...

Praca magisterska o TPZD

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Paulina Gwiazda obroniła pracę magisterską  pt. " Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego jako przykład społecznego zaangażowania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego". Praca zamieszczona jest w zakładce publikacje i opracowania.

przyczytaj całość...

Juz tylko we wspomnieniach fotograficznych Tadeusza Tyszki

Do niedawna przy ulicy Granicznej 5 znajdował się jeden z nastarszych budynków w Zalesiu (1908r). Nie udało się go ocalić. Państwo Guttakowscy odeszli, domu też nie ma.....

przyczytaj całość...

Nieznane fakty z historii Zalesia

Witold Maliszewski - wspaniały kompozytor, nauczyciel Witolda Lutoslawskiego mieszkał w latach 30tych w Zalesiu Dolnym przy alei Kalin 24  i tutaj zmarł 18.07.1939 roku. ( wiecej o W. Maliszewskim w zakładce Znani Zalesianie)

Dziękujemy p. M. Szturomskiej i p. D. Gamtsemlidze za pomoc w zlokalizowaniu domu, w którym mieszkał kompozytor.

przyczytaj całość...

Film o Stanisławie Rodowiczu

http://www.youtube.com/watch?v=QH1J2fafoKg&feature=youtu.be

przyczytaj całość...

1% można przekazać na działalność statutową TPZD

Wszyscy zainteresowani wsparciem działalności statutowej TPZD                   KRS 0000023055 mogą przekazać 1% od podatku na nasze konto:               49 8002 0004 0024 9324 2000 0001

przyczytaj całość...

Józef Wilkoń o Zalesiu

NA WAKACJE POJECHAŁBYM...
Jeździłem już dużo po świecie. Najlepsze wakacje spędzam w moim ogrodzie.

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI...
Przylgnąłem do Zalesia i nigdzie nie może być mi lepiej.

( frag. wywiadu z Mistrzem z okazji jego 83 urodzin ze strony portalu RYMS)

przyczytaj całość...

INFORMACJA

Poszukujemy interesujących artykułów, tematów i zdjęć (archiwalnych i współczesnych) związanych z Zalesiem Dolnym do zamieszczenia na naszej stronie. Wszelkie informacje i materiały prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: zalesiedolne@op.pl

przyczytaj całość...

Zalesie Dolne

Z przyjemnością stwierdzamy, że Zalesie Dolne, jego historia i struktura cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Absolwenci kilku wyższych uczelni podjęli temat naszej miejscowości jako przedmiot swoich prac magisterskich czy licencjackich. W zakładce Zalesie Dolne - publikacje i opracowania znajdziecie Państwo pracę napisaną na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Kolejne opracowania będą sukcesywnie zawieszane na naszej stronie.

przyczytaj całość...

TPZD uhonorowane odznaką ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ

W dniu 25 października Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego otrzymało zaszczytne wyróżnienie  MKiDN przyznane na wniosek Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Więcej w zakładce nagrody.

przyczytaj całość...

OPP dla TPZD

22 lutego 2012 roku Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Aby spełnić warunki takiej organizacji musielismy wprowadzić zmiany do naszego statutu. W zakładce Statut jest już zamieszczona aktualna wersja.

W bazie NGO można nas odnaleźć na stronie:http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=Towarzystwo+Przyjaci%C3%B3%C5%82+Zalesia+Dolnego&kryt_miasto=Piaseczno&kryt_woj=7&kryt_pola=

przyczytaj całość...

Teledyski nakręcone ostatnio w Zalesiu

Mam nadzieję, że Państwo rozpoznacie te miejsca? Miłej zabawy.

http://www.youtube.com/watch?v=yFgscW84QuQ

http://www.youtube.com/watch?v=cRrCkRikBA4&ob=av3e

przyczytaj całość...

Kalendarz