Zebranie

TPZD Logo


10 kwietnia 2008 o godzinie 18-tej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Dolnym odbyło się Walne- Wyborcze Zebranie członków TPZD.Aktualny skład Rady TPZD:

Przewodnicząca Rady - Mirosława Walczykowska

Wiceprzewodniczący - Andrzej Olędzki

Wiceprzewodniczący - Wiktor Nowotka

Sekretarz- Joanna Kowalska-Nowak

Skarbnik- Elżbieta Żydak

Członkowie Rady: Jan Jaworski i Antoni Zwolski

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca- Katarzyna Olędzka

Członkowie: Bogdan Temoszczuk i Andrzej Wiench