Rewitalizacja Górek Szymona

Dotyczy rewitalizacji Górek Szymona

       W imieniu Rady Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego pilnie apelujemy o zaprzestanie budowy ścieżki rekreacyjnej na terenie Górek Szymona na dotychczasowych warunkach.

Projektant i przedstawiciele gminy w rozmowach z nami zobowiązali się do nadzoru nad budową ścieżki, aby prace prowadzone na tym wyjątkowym terenie wykonywane były z poszanowaniem wszystkich przepisów o ochronie przyrody i krajobrazu, a sposób wykonania ścieżki jak najmniej ingerował w teren. Z dotychczas przeprowadzonych prac jednoznacznie widać, iż budowa ścieżki diametralnie zmieniła stan i wygląd wału, na którym jest budowana. Ścieżka ma służyć pieszym i rowerzystom. Tak głębokie korytowanie oraz znaczne wyniesienie ścieżki ponad otaczający grunt, powoduje, iż z przepięknego naturalnego krajobrazu teren Górek zmieni się w park miejski. 

Apelujemy o prowadzenie prac na terenie Górek Szymona  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz o egzekwowanie od wykonawcy ustalonych uzgodnień i bezpośredni nadzór ze strony Gminy nad prowadzeniem prac przy budowie ścieżki rekreacyjnej. 

 

W imieniu Rady TPZFD                                                                             Mirosława Walczykowska