Odszedł Ksiądz Kanonik - Wielki Przyjaciel Zalesia Dolnego

 

Spotkanie TPZD w ogrodzie Danusi Guttakowskiej 2006

 

80-lecie Zalesia Dolnego

  

  Odpust w Zalesiu Dolnym

Publikacja na 60-lecie kapłanstwa Ks. Jędryszka

   

 

Fot. Wiktor Nowotka