Nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla TPZD

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 listopada na uroczystej Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.