Selektywna zbiórka odpadów na terenie Zalesia Dolnego

W punktach można bezpłatnie oddać odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

  • Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
  • Złom stalowy i metali kolorowych
  • Puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości)
  • Butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej, kosmetykach itp.
  • Opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
  • Makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.
  • Karton i tektura
  • Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne

Z punktów mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno posiadający stałe zameldowanie na terenie gminy Piaseczno oraz osoby, które złożyły informację ZAP-3 w urzędzie skarbowym ze wskazaniem gminy Piaseczno jako miejsca zamieszkania.